Vi introducerar härmed Molecular Movies 2, ett multimediaprogram för kemiundervisningen på gymnasienivå/första årets universitetnivå. Programmet är uppbyggt kring interaktiva "movies" som i detalj beskriver förloppet för vanliga reaktioner inom organisk kemi. Målsättningen har varit att erbjuda ett unikt visualiseringshjälpmedel för läraren men också en möjlighet för studenterna att använda programmet för självstudier. Varje movie kan startas, stoppas och snabbspolas framåt/bakåt, och uppspelningshastigheten kan justeras steglöst.
Grafiken har äkta 3D-känsla och hög upplösning. Det som händer i reaktionerna syns mycket tydligt. De flesta grafikelementen inom varje movie är "klickbara". En klickning på t.ex. en nukleofil leder till ett s.k. Infowin, som med hyperlinkad text och bilder förklarar innebörden av begreppet nukleofil och specifika egenskaper för just den nukleofil som klickats på. Vi har lagt in sammanlagt ett sjuttiotal sådana förklarande Infowins som stöd till de nio olika reaktions-movies. Sammantagna gör dessa funktioner programmet Molecular Movies 2 till något av en elektronisk lärobok i elementär organisk kemi.

Följande reaktioner beskrivs:

Elektrofil addition (HCl/alken)
Elektrofil addition (Br2/alken)
Elektrofil aromatisk substitution (Br2/bensen)
Nukleofil substitution (SN1, vatten /tert. halid)
Nukleofil substitution (SN2, hydroxidjion/prim. halid)
Elimination (E1, tert. halid)
Elimination (E2, hydroxidjon/tert. halid)
Nukleofil addition till C=O (cyanidjon/aldehyd)
Nukleofil substitution vid C=O (hydroxidjon /ester)

Molecular Movies 2 levereras på en "hybrid"-CD (PC och Mac-version på samma skiva).

Smakprov från Molecular Movies 2.
Ladda ner de nio reaktionerna som videofilmer (engelsk version, mp4-format).
Priser och beställningsformulär.

Systemkrav (minimum) för Molecular Movies 2:

Mac: Power PC eller Intel processor. Färgskärm med minimum upplösning 640 x 480 och minimum färgdjup tusentals färger (16-bit). CD-ROM-läsare (vid leverans via CD). Operativsystem: Mac OS X. En version för Mac OS 8-9 kan också levereras, ange isåfall detta vid beställning.
PC: Pentiumprocessor (400 MHz eller bättre, minimum 32 MB RAM. Färgskärm med minimum upplösning 640 x 480 och minimum färgdjup tusentals färger (16-bit). CD-ROM-läsare. Ljudkort och högtalare. Operativsystem: Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP, Vista, Windows 7 el. 8.


Mail toWebmaster